0

  • Chiều dài : 1186 mm
  • Chiều rộng : 886 mm
  • Chiều cao : 668 mm
  • Đơn vị sản xuất : Nhật Minh
  • Xuất xứ : Việt Nam