0

  • Chiều dài : 50 cm
  • Chiều rộng : 40 cm
  • Chiều cao : 30 cm
  • Chất liệu : Nhựa siêu bền
  • Đơn vị sản xuất : Nhật Minh Plastics
  • Màu sắc : Đen
  • Loại : sọt có nắp đậy