Chính sách Bảo mật tại Nhựa Nhật Minh

1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các biểu mẫu trực tuyến trên trang web của chúng tôi hoặc qua các phương tiện khác như email hoặc điện thoại. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà.

2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục đích cụ thể như xử lý đơn đặt hàng, cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ, hoặc để liên lạc với bạn theo yêu cầu của bạn.

3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, tiêu cực, hoặc sử dụng không đúng thông tin cá nhân.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, hoặc của cộng đồng.

5. Quyền lợi của bạn: Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

6. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web của chúng tôi sau các thay đổi này được coi là chấp nhận chính sách mới.

7. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

  • Địa chỉ email: sanxuat.nhatminhplastics@gmail.com
  • Địa chỉ trụ sở: Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc , Huyện Văn Lâm , Tỉnh Hưng Yên
  • Điện thoại : 0967.55.11.66

Cảm ơn bạn đã đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.