0

  • Chiều dài : 1200mm
  • Chiểu rộng : 1000mm
  • Chiều cao : 150mm
  • Xuất xứ : Việt Nam
  • Loại nhựa : HDPE
  • Màu sắc : Xanh
Danh mục: